Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Welkom bij Innerlijke Rust

Een woordje uitleg…

Waarom “innerlijke rust”?

De laatste tijd is burn-out, stress op het werk en dergelijke een steeds meer voorkomend probleem in de maatschappij. Maar ook onze kinderen krijgen al vroeg te kampen met spanning en drukte: er wordt al heel wat van hen verwacht. In hun jonge leven komen ook al veel prikkels op hen af.

Om hen hiermee beter te leren omgaan, kan mindfulness, yoga, relaxatie de weg zijn naar een nieuw pad. Een weg die je inslaat waarbij je door bewuster te leven in het hier en nu, je leven al heel wat kan veranderen…
en op die manier “innerlijk tot rust” kan komen.

“Bovendien hebben onderzoeken binnen de gezondheidszorg en neurowetenschappen aangetoond dat mindfulness een essentiĆ«le vaardigheid in het leven is, die grote invloed kan hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het ondersteunt en verbetert leren, de emotionele intelligentie en een algemeen gevoel van welzijn. Daarnaast kan het ook pro-sociaal gedrag zoals vriendelijkheid, empathie en mededogen bevorderen. Het helpt kinderen ook om de opgedane kennis toe te passen in het dagelijks leven, zowel thuis als op school.” (uit: Stil zitten als een kikker – Eline Snel, 2019)

Meer info en sfeerbeelden zie: https://www.facebook.com/MindfulNaarInnerlijkeRust/